آشنایی بیشتر با البرز شناسه...

شناسه گستر البرز با بـرند تجاری (AlborzID) البرز شناسه در سال 1390 فعالیت خود را در استان البرز شهر کرج آغاز نمود.این شرکت همواره در تلاش بوده است با ارائه مناسبترین ابزار نرم افزاری، سخت افزاری و راهکارهای تخصصی  در صنایع، ادارات و اصناف کشور بعنوان بخش تاثیر گذار در اقتصاد کشور عزیزمان باشد.مشاوران البرز شناسه همواره در تلاش میباشند با ارائه راهکار مهندسی شده با اندازه کسب و کار شما، در توسعه و چابکسازی کسب و کار مشتریان گرامی تاثیر گذار و به عنوان یک شریک تجاری، به اصول ارتباطات و همسویی منافع طرفین پایبند باشند.

شرکای تجاری البرز شناسه

البرز شناسه با همکاری برندهای معتبر تلاش مینماید متفاوت ترین محصولات و خدمات را ارائه دهد