راهکارهای نرم‌افزاری

راهکارهای نرم‌افزاری

فناوری اطلاعات مجموعه ابزارها و روش‌هايی است كه داده‌ها را در اشكال مختلف جمع‌آوری، ذخيره و پردازش كرده و امكان بازيابی، پردازش مجدد و توزيع آن‌ها را به عنوان اطلاعات فراهم می‌سازد.
فناوری اطلاعات در صنعت، بازرگانی، كشاورزی و خدمات به‌طور كلی به‌عنوان ابزار توانمندساز، كاربردهای متنوعی در راستای تعميق فعاليت‌های حوزه تحقيقات و نيز خودكارسازی عمليات و ارتقای سطح بهره‌وری سازمان را عهده‌دار است.