راهکارهای اداری

راهکارهای اداری

آینده‌نگرانه، با انرژی کارآمد، مقرون به صرفه
زمانی می‌توانیم به مفهوم مدیریت با سیستم جامع اداری پی‌ببریم که از کاربرد سیستم جامع اداری مطلع باشیم و تفاوت وجود و عدم وجود سیستم جامع اداری طبق مدل مرجع نرم‌افزار در یک سیستم را درک کرده باشیم. چگونگی محیط کار، تجهیزات و ابزار در بروز توانایی‌های درونی انسان نقش اساسی دارد.